Pappan säger att han cyklar och åker kollektivt och att det faktiskt gör den största skillnaden för miljön.

Det bor en miljömedveten pappa därinne ju! Men med risk för lite (mycket) smolk i glädjebägaren så står livsmedelsindustrin för betydligt mycket mer utsläpp än vad bilar gör. Räknat på hela världen så kommer 1/4 av alla växthusgasutsläpp från livsmedelsindustrin, varav mer än hälften kommer från kött och mejeri.* Och det är faktiskt mer än vad alla världens transporter – bilar, båtar, flyg, tåg och så vidare, släpper ut sammanlagt.** Så yey men nej. Sorry pops.


*Poor et al., 2018, Science: Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers
**Gerber et al., 2013, Tackling climate change through livestock – a global assessment of emissions and mitigation Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
**IPCC, 2014, Summary for Policymakers. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Edenhofer et al., Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/


5/16

Kakor passar fint med havredryck, även den digitala sorten. Är det ok med dig att vi använder kakor på den här sidan? Vadå kakor?